Tháng 11: doanh thu TMĐT của Viettelpost Hà Nội tăng trưởng 167%

Sau 15 ngày  Công ty Bưu chính Viettel Hà Nội tổ chức Hội thảo “Giải pháp hậu cần cho các doanh nghiệp thương mại điện tử”, đã có thêm 29 khách hàng là các doanh nghiệp kinh doanh TMĐT sử dụng dịch vụ. Doanh thu mà các khách hàng này mang lại đóng góp hơn 13% vào doanh thu dịch vụ TMĐT giúp Công ty Hà Nội hoàn thành 110% kế hoạch đề ra và tăng 67% so với cùng kỳ năm 2012.Dự kiến tháng 12/2013 sẽ có thêm 10 khách hàng trong số các doanh nghiệp tham gia Hội thảo sử dụng dịch vụ TMĐT của Bưu chính Viettel Hà Nội.
Trước đó, ngày 14/11/2013, Công ty Bưu chính Viettel Hà Nội đã tổ chức 
Hội thảo “Giải pháp hậu cần cho các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử” để giới thiệu giải pháp vận chuyển, thanh toán của Viettelpost tới gần 90 doanh nghiệp kinh doanh TMĐT trên địa bàn thành phố. Tháng 12 năm ngoái, Viettelpost cùng tổ chức Hội thảo chủ đề này tại tp HCM. Hiện tại doanh thu dịch vụ TMĐT đã đóng góp hơn 5% vào tổng doanh thu dịch vụ chuyển phát của Viettelpost.

Back To Top
Hỗ Trợ